BRAND: een vluchtplan is van levensbelang

Als er in uw bedrijf of woning brand uitbreekt gaat het er heel anders aan toe dan in de film.
Je ziet niets, het is bloedheet en waarschijnlijk is iedereen in paniek. De meeste slachtoffers bij een brand vallen ’s nachts. Kortsluiting in elektrische apparaten, kortsluiting in de meterkast, een smeulende asbak, brand tijdens of na werkzaamheden, een vonk uit een openhaard, roken in bed, een vergeten kaars, blikseminslag, of een overslaande brand, overvallen mensen in hun slaap. Terwijl vuur en giftige gassen zich razendsnel door het pand verspreiden, kost het alarmeren en/of wakker maken van personen in het pand en het op de tast vinden van de juiste vluchtroute veel tijd.
Daarom is het van levensbelang om van tevoren een vluchtplan te maken en dit met uw personeel en/of huisgenoten grondig door te nemen. Iedereen denkt dat hij de weg kent in zijn eigen pand, maar als je niets kunt zien, is alles heel anders. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste Nederlanders de kans dat er bij hen brand uitbreekt vrijwel uitsluit. Als er toch brand uit zou breken, zegt het merendeel dat ze binnen vijf minuten het pand kunnen verlaten. In de praktijk kost het wakker maken en alarmeren van gezinsleden en kinderen en het vinden van de buitendeur veel meer tijd. En dat terwijl vuur en rook zich in 2 à 3 minuten door het hele pand verspreiden.

Hierna volgen enkele praktische tips en aanwijzingen bij het maken van een vluchtplan, voor het geval dat.

Het Vluchtplan

Tijdige signalering van brand red levens en beperkt ernstige schade, zorg er daarom voor dat de (beginnende) brand snel wordt gesignaleerd d.m.v. brandmelders, welke eenvoudig kunnen worden gecombineerd met het inbraaksignaleringssystemen van Veilig Ondernemen Nederland en Veilig Wonen Nederland.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Algemeen

Wij vertrouwen erop u met deze algemene informatie een aantal aandachtspunten te hebben gegeven voor het maken van een brandvluchtplan en hoe u dient te handelen in noodsituaties.

Aan deze richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend en dienen slechts als basis voor het maken van een individueel brandvluchtplan. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar de voorlichter van uw plaatselijke brandweer.

Met vriendelijke groeten,
Veilig Ondernemen Nederland B.V.