Cursus Bedrijfshulpverlening Basis ( BHV )
Verplicht voor ieder bedrijf. Er dient één BHV-er per 25 medewerkers beschikbaar te zijn

Doel
Het opleiden tot gediplomeerde bedrijfshulpverlener. Na het volgen van de cursus kunt u de taken van een bedrijfshulpverlener op een correcte wijze uitvoeren.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het bedrijf.

Inhoud
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het theoretische en praktische gedeelte van levensreddende handelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de omgang met kleine blusmiddelen en het daadwerkelijk blussen van een beginnende brand met diverse blusapparatuur.

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:
• Bedrijfshulpverlening
• Levensreddende handelingen
• Hulpverlening bij brand
• Communicatie, ontruiming en nazorg

Locatie
De cursus Bedrijfshulpverlening kunnen wij in alle regio's van Nederland voor u organiseren. De cursus Bedrijfshulpverlening kan in-company worden georganiseerd vanaf 12 deelnemers.

Duur
De cursus duurt 4 dagdelen (2 dagen)

Kosten
€ 295,- (excl. B.T.W.) per persoon (open inschrijving)
Voor de in-company cursus kunnen wij u een offerte op maat aanbieden.
Subsidie
Bedrijven die zijn aangesloten bij de CAO voor de AGF Groothandel en die premie afdragen via PVF Achmea kunnen op deze cursus 50% subsidie verkrijgen via het AGF Groothandelsfonds.
Bijzonderheden
Gedurende de cursus worden er praktijktoetsen afgenomen. Na het bijwonen van beide cursusdagen en het met goed resultaat doorlopen van de praktijktoetsen wordt een BHV-certificaat aan de deelnemers verstrekt.

Data
Cursusdata worden in overleg gepland.

Klik hier voor cursus tarieven en inschrijfformulier