Cursus Preventiemedewerker

Doel
Het verkrijgen van kennis en inzicht om binnen uw bedrijf de taak van preventiemedewerker te kunnen vervullen.

Doelgroep
Medewerkers die binnen het bedrijf de taak van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Inhoud
- De belangrijkste arbo-begrippen en relevante Arbo-wet en -regelgeving.
- Taken en functie van de preventiemedewerker
- Rol Arbeidsinspectie
- Risico-inventarisatie & evaluatie & arbobeleid
- Het opstellen van een plan van aanpak op basis van de Risico-Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E) en het jaarlijks bijhouden hiervan
- Verzuimbeleid en preventie
- Samenwerking met externe partijen
- Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan en het jaarlijks oefenen hiervan.
- Veiligheid, gezondheid & milieu binnen het bedrijf
- Plaats in de organisatie van de preventiemedewerker & interne en externe
overlegstructuur
- Omgaan met tegengestelde belangen en creëren van draagvlak binnen de
organisatie

Locatie
De bijeenkomst kan zowel in het opleidingskantoor van Veilig Ondernemen
Nederland B.V. te Maarssen, als in-company worden georganiseerd. In-company training is mogelijk bij minimaal 5 deelnemers.

Duur
De cursus duurt 2 dagdelen.

Kosten
€ 349,- (excl. B.T.W.) per persoon.

Bijzonderheden
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Data
Cursusdata worden in overleg gepland.

Klik hier voor cursus tarieven en inschrijfformulier