Noodverlichting: veilig én verstandig

In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Dat lijkt simpel, maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare val. Zeker voor mensen die niet dagelijks in uw gebouw aanwezig zijn.

Net als brandblussers en brandslanghaspels moet de noodverlichting in een gebouw periodiek gecontroleerd worden, zodat ook bij stroomuitval de vluchtwegen snel en veilig te vinden zijn.
Steeds vaker worden bedrijven beboet omdat de noodverlichting niet in orde is. Bij calamiteiten wordt bovendien meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Wet- en regelgeving over noodverlichting

Diverse normen, wetten en regels gaan over noodverlichting.  Zo is er het bouwbesluit, dat samen met de gemeentelijke bouwverordening bepaalt hoe de noodverlichting in úw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist
bovendien jaarlijks onderhoud, wat óók in de Arbowet verplicht gesteld is. Daarnaast schrijft de norm NEN 6088 voor welke pictogrammen u moet hebben. Het woord ‘UIT’ mag bijvoorbeeld niet meer. De normen NEN 1010 en NEN 1838 houden zich bezig met de minimale lichtsterkte.


Veilig Ondernemen Nederland controleert én adviseert  u graag!

Veilig Ondernemen Nederland controleert vele duizenden blusmiddelen per jaar en kent de veiligheidsnormen dan ook als geen ander. Logisch dus dat Veilig Ondernemen Nederland óók uw noodverlichting controleert. Onze speciaal opgeleide servicetechnici hebben de kennis en het gereedschap om zowel de blusmiddelen als de noodverlichting vakkundig te controleren. Met vele buitendienst-medewerkers zijn we bovendien altijd in de buurt! In combinatie met het onderhoud van de blusmiddelen berekent Veilig Ondernemen Nederland voor de controle van de noodverlichting zéér scherpe tarieven.

Veel gestelde vragen:

Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen?

Als een lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dichtbij de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit speelt overigens alleen bij vluchtweg-verlichting, die continu brandt. Noodverlichting die alleen aan gaat bij stroomuitval, wordt wél getest,
maar hoeft niet vervangen te worden.

Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden?

Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels.

Mag een armatuur met de tekst ‘NOODUITGANG’ nog?

Nee. Ook de woorden ‘uit’ en ‘exit’ zijn niet meer toegestaan volgens de NEN 6088. Door eenduidige pictogrammen (het ‘rennende’ mannetje) zijn vluchtwegen voor iedereen herkenbaar.

Moet ik vluchtwegsignalering hebben in mijn pand?

In de praktijk bent u daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003.
Bovendien eist het Arbobesluit in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 adequate noodverlichting.

Is controle van noodverlichting verplicht?

Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kunt u met een
gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf
gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

 

Noodverlichting