Veel gestelde vragen:

Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen?

Als een lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dichtbij de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit speelt overigens alleen bij vluchtweg-verlichting, die continu brandt. Noodverlichting die alleen aan gaat bij stroomuitval, wordt wél getest,
maar hoeft niet vervangen te worden.

Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden?

Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst. Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen, voldoet u dus aan de regels.

Mag een armatuur met de tekst ‘NOODUITGANG’ nog?

Nee. Ook de woorden ‘uit’ en ‘exit’ zijn niet meer toegestaan volgens de NEN 6088. Door eenduidige pictogrammen (het ‘rennende’ mannetje) zijn vluchtwegen voor iedereen herkenbaar.

Moet ik vluchtwegsignalering hebben in mijn pand?

In de praktijk bent u daartoe vrijwel altijd verplicht, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2003.
Bovendien eist het Arbobesluit in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 adequate noodverlichting.

Is controle van noodverlichting verplicht?

Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de Bouwverordening als de Arbowet verplicht. Niet alleen bij steekproeven door Arbodienst of brandweer kunt u met een
gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf
gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.