MELDKAMER

Stil alarm doormelding naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC)

Particuliere Alarm Centrale PAC, de meldkamer

Een van de belangrijkste onderdelen van uw elektronische beveiligingsinstallatie is de stil alarm doormelding naar onze meldkamer VNV Securitas Alert Services Alarmcentrale. Onze meldkamer is 24 uur per dag paraat om uw alarmmeldingen te verwerken, dit biedt u als klant de zekerheid dat er direct actie genomen wordt op uw noodsituatie.

De meldkamer is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie onder PAC-nummer 03 en BORG gecertificeerd.

Hieronder treft u een korte omschrijving van de werking van de meldkamer;

In een alarm situatie wordt er een automatische telefonische doormelding naar de meldkamer gemaakt via de digitale modem/telefoonkiezer in de centrale van uw beveiligingsinstallatie. Deze telefoonkiezer is aangesloten op uw bestaande telefoonlijn. Bij een alarmsituatie wordt de telefoonlijn automatisch geopend en belt uw beveiligingssysteem automatisch onze 24 uur per dag bemande meldkamer.
De meldkamer ontvangt informatie omtrent het soort alarm (inbraak, brand, overval, sabotage etc), de naam, adres, woonplaatsgegevens van het risicoadres en welke zone (detector) het alarm veroorzaakt. Deze gegevens worden op de meldkamer via een beeldscherm uitgelezen door één van de meldkamercentralisten en vastgelegd met vermelding van datum en tijdstip van het alarm.
De meldkamercentralist draagt persoonlijk zorg voor verdere afhandeling van de alarmmelding en het activeren van politie, hulpdiensten, de door u opgegeven waarschuwingsadressen, en/of onze surveillancedienst voor alarmopvolging.

De digitale modem/telefoonkiezer voert één maal per 24 uur een automatische testmelding uit om de telefoonverbinding te testen. Indien deze testmelding door de meldkamer niet wordt ontvangen op het vereiste tijdstip wordt dit door de computer gesignaleerd en wordt er actie ondernomen.

Ook kunnen wij via onze meldkamer uw openings- en sluitingstijden actief bewaken of maandelijkse raportages verzorgen van alle handelingen en gebeurtenissen van uw alarmsysteem.

Kortom optimale zekerheid en veiligheid!