BRANDBEVEILIGING
 
Brandmelder

De brandmelder

Brand is misschien wel de meest ingrijpende gebeurtenis waarmee u als ondernemer kunt worden geconfronteerd, de continuïteit van uw bedrijf komt ernstig in gevaar bij brand en kan zeer ingrijpende en vergaande gevolgen hebben!

Op eenvoudige wijze kunnen wij uw beveiligingsinstallatie uitrusten met brandmelders. De brandmelders waken 24 uur per dag over de veiligheid van u en uw medewerkers. Bij een (beginnende) brand wordt u gewaarschuwd door het luid alarm en wordt via de meldkamer de brandmelding verwerkt. De meldkamer neemt op haar beurt de gepaste acties om erger te voorkomen.

Bekijk hier "Brand: een vluchtplan is van levensplan"