DRAAGBARE BRANDBLUSTOESTELLEN

Draagbare brandblussers zijn in ieder bedrijf verplicht

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers en gasten in uw bedrijf. Daarom stellen verzekeraars en de Arbo wet de aanwezigheid van kleine brandblusmiddelen voor ieder bedrijf verplicht. De blusmiddelen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op basis van de NEN door een REOB gecertificeerd bedrijf.
Onze beveiligingsadviseurs vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Er is de laatste tijd veel te doen in de media over de aansprakelijkheid van ondernemers bij brand.
Het blijkt dat veel bedrijven hun wettelijke verplichting tot het hebben van brandblusmiddelen en noodverlichting in het bedrijf en de jaarlijkse controle hiervan niet op orde hebben.

Ook bij Veilig Ondernemen Nederland merken wij dagelijks dat de aandacht voor deze maatregelen niet erg hoog is bij ondernemers, terwijl de risico’s groot zijn als gevolg van brand.
Recent zijn er ondernemers aansprakelijk gesteld en worden mogelijk vervolgt omdat zij hun brandveiligheid niet op orde hadden.

Denk er ook aan dat uw verzekeraar u binnen de verzekeringspolis wijst op uw verplichting tot het voldoen aan de wettelijke eisen! Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van de polis, is er een grote kans dat de schade-uitkering in gevaar komt.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend beveiligingsadvies.


OVERZICHT BRANDBLUSMIDDELEN

Poederblussers
Poederblusser

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van de brandklassen A, B en C. Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur geblust worden. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de gevolg schade bij het gebruik van poederblussers op bijvoorbeeld elektronische- en fijnmechanische apparatuur. Poederblussers moeten daarom alleen toegepast worden waar de brand snel en en de doeltreffend moet worden geblust nevenschade van ondergeschikt belang is. Toepassing: chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer et cetera.

BioClass Schuimblussers
Schuimblusser
  Schuimblusser met milieukeur

BioClass Schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruiksvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade die ontstaat vrijwel nihil. De blusstof is niet toxisch en niet milieubelastend. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van de brandklassen A en B en zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Toepassing: woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, openbare gebouwen, keukens, kantines, auto’s, caravans, boten.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT DE VETBRANDBLUSSER VOOR HORECA EN KANTINES !!!

De nieuwe Bioclass schuimblusser voor brandklasse F
Vet brand blusser, speciaal voor kantines en horeca  Schuimblusser met milieukeur

Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke brandrisico's.
Deze branden ontstaan doordat het vet of de olie oververhit raken, bijvoorbeeld door een defecte frituurpan of een defecte thermostaat Zodra het vet een temperatuur van ongeveer 350 graden bereikt, zal het vet of de olie spontaan ontbranden. Deze brand kan met normale blusmiddelen nauwelijks worden geblust.
Veilig Ondernnemen Nederland heeft nu een speciaal blustoestel waarmee frituurvet en -olie wél geblust kunnen worden: Bioclass ABF.

Bioclass ABF vormt razendsnel een dikke afdekkende schuimlaag op het hete vet, waardoor de vlammen in zeer korte tijd weggenomen worden. Vervolgens koelt Bioclass ABF het oververhitte vet effectief af waardoor herontsteking voorkomen wordt. Een snelle en schone blussing belangrijk, maar de veiligheid van de gebruiker is natuurlijk het allerbelangrijkste.

De Bioclass F6C blustoestellen zijn voorzien van een speciale nozzle waarmee de blusstof rustig op het brandende vet (brandklasse F) gebracht kan worden zodat er geen heet vet opspat bij een blusactie. Met deze nozzle, kan veilig worden geblust op een afstand van 2,5 meter, zodat de gebruiker geen onnodige risico´s hoeft te nemen.
De F6C wordt tevens geleverd met een speciale roestvrijstalen bluslans. Hiermee heeft de gebruiker nog een halve meter extra afstand tot de te blussen frituurpan. Bovendien is deze lans erg handig om de afzuigkap boven de frituurpan te kunnen blussen.

Door de speciale schuimnozzle komt het schuim alleen dáár waar u het wilt hebben, en nergens anders. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water. Bioclass schuim voldoet aan de hoogste eisen van de Stichting Milieukeur. Het Milieukeur is het bewijs dat Bioclass geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor mens en milieu.

De voordelen van deze bijzondere vetblusser op een rij:
·  razendsnel blusschuim
·  veilig blussen door de speciale nozzle
·  brandblusser met lans om in de afzuigkap te blussen
·  voorzien van milieukeur
·  krachtig blusvermogen (brandklasse F - 75F)
·  veilig bij gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur
·  zeer geringe nevenschade na gebruik
·  eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers
·  voorkomt herontsteking van het oververhitte vet
·  voorzien van rijkskeurmerk!


CO2 Blusser

CO2 koolzuursneeuw blusser

Koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. CO2 kan daarom onder meer worden toegepast bij hoogwaardig elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim. Toepassing: hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, grafische industrie, keukens et cetera.

Blusdeken

Blusdeken

Door bij iedere mogelijke brandhaard een blusdeken te monteren is het vrij éénvoudig om, zonder restschade, een brand te blussen. Kleine (beginnende) brandjes, kunnen met succes gedoofd worden door de blusdeken over de brandhaard uit te spreiden. Een blusdeken kan in principe door één persoon gehanteerd worden zonder daarbij gevaar te lopen.

Aantallen en keuze van blusmiddelen

Blustoestellen moeten in het gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dat de locatie van het blustoestel met een pictogram moet worden aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand niet meer dan 60 meter is. Blussers die los op de grond staan raken zoek. Hang daarom de blusser altijd op met de bijgeleverde ophangbeugel.
Hang de blusser niet te hoog. Hang blussers dicht bij uitgangen. Brandgevaarlijke ruimten en objecten vragen extra blustoestellen. Geen voorwerpen voor of tegen de blussers plaatsen.

Projectering van blusmiddelen

De projectering van blustoestellen is maatwerk. Een richtlijn vanuit de verzekeringswereld is één blustoestel (inhoud: 6 liter sproeischuim, 9 liter water, 6 kg poeder of 5kg CO2) per 150 m2 en minimaal twee per verdieping. Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de eis één blustoestel per 100m2 en minimaal drie per verdieping. Voor verdiepingen kleiner dan 100m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine (zonder keuken) worden gebruikt, is één blustoestel per verdieping voldoende.

Branden van vaste stoffen, in hoofdzaak organisch, die normaal gesproken onder gloedvorming verbranden: hout, papier, textiel, rubber.

 

Branden van vloeistof of tot vloeistof geworden stoffen: benzine, benzol, olie, vet, lakken, teer, alcoholBranden van gassen: methaan, propaan, waterstof, acetyleen, aardgas