ALARMOPVOLGING

Ook kan Veilig Wonen Nederland het opvolgen van eventuele alarmmeldingen voor u uit handen nemen met onze VNV Securitas surveillancedienst.

Buiten kantoortijden staan onze beveiligers voor u paraat, om zo snel mogelijk actie te nemen op de alarmmelding en zorg te dragen voor een correcte afhandeling van het alarm, eventueel samen met politie of andere hulpinstanties. Alleen bij daadwerkelijke calamiteiten van ernstige aard worden uw contactpersonen gewaarschuwd. VNV Securitas is met ruim 200 auto's marktleider op het gebied van surveillance en alarmopvolging. Hierdoor kunnen wij snelle responsetijden realiseren.

Mobiele surveillance

Door met een bepaalde frequentie en op wisselende tijdstippen een externe en/of interne controleronde in en om uw woning of bedrijf uit te voeren, kan de surveillancedienst preventief optreden. Uiteraard ontvangt u rapportage omtrent de aangetroffen bijzonderheden, zodat alle betrokkenen zoals bijvoorbeeld de politie en verzekering optimaal kunnen worden geïnformeerd.